Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

pajok8
19:06
6633 8f96
Reposted frompesy pesy viaMezame Mezame
19:04
0592 d3d0 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacarmenluna carmenluna
pajok8
19:04
pajok8
19:04
Reposted fromgruetze gruetze viacarmenluna carmenluna
pajok8
19:02
2359 e036 500
Reposted fromcontigo contigo viaMezame Mezame
pajok8
19:02
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMezame Mezame
pajok8
18:59
2475 04ed
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaMezame Mezame
pajok8
18:59
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viaMezame Mezame
pajok8
18:58
5867 cfc5 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaMezame Mezame
pajok8
17:22
- Jakoś sobie poradzę. - Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey "Ostatni testament"
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMezame Mezame
pajok8
17:22
2149 3ae4 500
pajok8
17:20
8565 8237 500
Reposted fromlockness lockness viaMezame Mezame
pajok8
17:19
5644 d69d 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaMezame Mezame
pajok8
16:52
3037 da96 500
Reposted fromlaters laters viaMezame Mezame
pajok8
16:52
5896 3b25 500
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaMezame Mezame
pajok8
16:52
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaMezame Mezame
pajok8
16:33
8559 4357 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaMezame Mezame
pajok8
16:33
6255 6378 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viaMezame Mezame

December 06 2019

pajok8
20:46
0964 e4df 500
pajok8
20:45
4702 5dde 500
Reposted frompiehus piehus viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl